Bestyrelsesberetning for 2018:

 

Beretning for 2018

 

Endnu et år hvor vi med Tina ved roret er ført sikkert igennem, stor tak for din kæmpe indsats sammen med resten af personalet. I er altid omstillingsparate, har samarbejdsvilje og en evne til at få tingene til at lykkes, tak for det.

 

Også tak til forældrene for jeres engagement i skolen.

 

Sund økonomi som har resulteret i, at der har været råd til at købe nye pc’er til 3.-.4. klasse, nye IPads, ny belysning i flere klasselokaler, der kommer nyt tag på værkstedbygningen og nye tagrender på dele af skolen.

 

Vandskade i køkkenet – tog lang tid, men nøj hvor er det blevet godt, tror alle nyder det. Igen viste personalet stor overbærenhed og vilje til at tingene skal lykkes, for det var en udfordringen i den periode, da det greb meget ind i deres hverdag.

 

Udskiftning i lærerstaben, 2 nyansatte lærer Debbie og Hanne, Morgan som hjælpelærer samt Peter i virksomhedspraktik. Afsked med Vinni, Sofie og Anita

 

Mange aktiviteter både i huset men også ude, bl.a. SSP-dage, fun for all på Staby, lille lejr, trivsel i DGI-huset, fagdage, temauger.

 

Fantastisk skuespil igen i år i Astrid Lindgrens verden, hvor I får alle børn engageret, på det niveau de er, dejligt at se.

 

Stort forældremøde med Karin Torp, skønt med den store opbakning fra skolens familier. Hun var meget inspirerende at høre på.

 

Besøg af Verdensbørns Grundskole, som gav omtale i friskolebladet – til stor misundelse fra de andre friskoleledere. Og det åbnede et vindue for at genbesøg som sker på vores storlejr, spændene om der kan sættes et telt op på en asfaltplads 😉

 

2 * arbejdsaften, igen dejligt med stor opbakning, det gør vi har en velholdt skole, som børnene trives på.

 

Ønske om legeplads – meld jer til at være med til at udvikle den.

 

Flere elever gennem året, fantastisk at folk ”ude fra” har fundet os, nu skal vi bare have dem til at vælge os allerede fra 0. klasse.

 

Anna-Marie Dam Kristensen

Formand