Strategi for undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Hover-Torsted Friskole Skoleåret 2014-2015

Fremlægges på lærermøde d. 17.9.14 og bestyrelsesmøde d. 17.9.14

Samtlige skoler og uddannelsessteder skal udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering ifølge Undervisningsmiljøloven.

Undersøgelsen skal foretages mindst hvert 3. år.

En undervisningsmiljøvurdering skal bestå af mindst 4 elementer:

 • Elevernes undervisningsmiljø kortlægges
 • De områder der skiller sig ud – positivt såvel som negativt – undersøges nærmere
 • En konkret handlingsplan for UMV-arbejdet udarbejdes
 • Handlingsplanen følges op

Undervisningsmiljøvurderingen skal forefindes fysisk på skolen – tilgængelig for ansatte og elever. Den skal også offentliggøres på hjemmesiden.

I de næste måneder vil vi her på Friskolen fælles tage fat på denne undersøgelse udfra følgende plan: 

1. På summemøde mandag d. 21. oktober 2014 skal vi snakke om undervisningsmiljø

Nøglespørgsmål kunne være:

 • Hvad skal der til for, at man har det godt i skolen?
 • Hvad skal der til for at få de bedste muligheder for at lære?
 • Hvilke ting kan gøre din dag i skolen god?

2. To elever fra 5.-8. klasse vælges som undervisningsmiljørepræsentanter – UMR – på dette summemøde 

3. Skemaet skal snakkes igennem med de 2 UMR’er inden udlevering til børnene.

4. Undersøgelsen foretages – anonymt – i hjemmetuge 44, 2014

5. Områder der skiller sig ud – positivt eller negativt – undersøges nærmere af TS og UMR

6. En handlingsplan for UMV-arbejdet udarbejdesuge 48, 2014

7. Handlingsplanen følges op.

Resultat for undervisningsmiljøvurdering på Hover-Torsted Friskole efteråret 2014

Lærergruppen gennemgik resultatet på undervisningsmiljøvurdering på lærermødet den 3. december 2014. Forud for lærermødet havde undervisningsmiljø-repræsentanterne (2 elever) gennemgået resultaterne. Her er hvad der fra begge sider blev observeret:

 • Vi har en børneflok der er glad for at gå i skole, glad for klassen og klassekammerater. Overordnet set har stort set alle børn en god skolegang på Hover-Torsted Friskole. Man giver udtryk for (93%), at man har gode venner i klassen, og at man kan omgås hinanden.
 • 89 % af børnene mener, at deres klasselærer hjælper, hvis nogen har problemer i klassen.
 • Både lærergruppen og UMV-repræsentanterne observerer, at der er børn (7%), der har oplevet at blive drillet af en lærer, så de blev kede af det. Dette er bekymrende, og noget der bliver set på med stor alvor.
 • Børnene synes de er rimelig gode til at overholde reglerne for hvordan man opfører sig over for hinanden, men de synes der til tider bliver snakket grimt til hinanden.
 • En stor del af eleverne føler, at de klarer sig godt i skolen, men giver dog udtryk for, at de ikke er med til at bestemme hvad der skal laves i timerne. Der er tidligere blevet arbejdet med synliggørelse af den demokratiske proces vi har her på friskolen – men det er vist noget vi forsat skal gøre eleverne opmærksomme på. At man får et nej efter en forespørgelse er ikke et udtryk for, at man ikke bliver hørt og taget seriøs!
 • Der gives udtryk for (32%), at der kan være uro i timerne. Dette er noget der bliver set på med stor alvor.

En forholdsvis stor del af eleverne (47%) giver udtryk for, at de er kommet til skade på skolen, hvor der efterfølgende er blevet ringet efter forældrene. Både lærerne og UMV-repræsentanterne har dog snakket om, at det ikke er det faktiske billede af hvordan det hænger sammen. Kun ganske få er kommet til skade, men der bliver ofte ringet efter forældrene hvis deres barn/børn bliver syge i skoletiden.

 • De fysiske rammer er helt i top – både indendørs og udendørs. Børnene kan lide skolens rammer, og det er meget positivt. Farven på væggene kan man jo altid diskutere!

Konklusion og handleplan

Ud fra resultatet af undersøgelsen kan vi se, at børnene på Hover-Torsted Friskole generelt trives – både mentalt, men også i det fysiske miljø.

Der var mange områder, der var yderst tilfredsstillende for Friskolens undervisningsmiljø. De områder, der dog skal undersøges nærmere, og der efterfølgende er blevet valgt ud til en handlingsplan er:

 • Fokus på sproget og trivsel
 • Fortsat arbejde med medbestemmelse. 

Punkterne vil blive diskuteret på et summemøde med børnene i løbet af foråret 2015 og taget op på lærernes pædagogiske dag i april som selvstændige punkter. Herefter vil det være fokusområdet inden for undervisningsmiljøet i 2015/2016 og 2016/2017. Vi vil dog allerede i foråret 2015 skyde det i gang med en Trivselsdag. 

 

Torsted, marts 2015
Hover-Torsted Friskole
Tina Sønderskov