I skoleåret 2015-2016 har der været fokuspunkter på;

  • Sprog
  • Trivsel
  • Medbestemmelse

Disse punkter er taget ud fra Undervisningsmiljøvurdering fra 2014.

 

Der er blevet arbejdet med eleverne omkring sproget - det sprog vi taler til og om hinanden. Det er blevet gjort på trivselsdage, og når/hvis behovet har været der.

Ligeledes har punkterne været til evaluering på lærermøderne flere gange i løbet af skoleåret.

 

Disse tre punkter Sprog, Trivsel og Medbestemmelse, vil også være næste skoleårs fokuspunkter, da vi ikke mener det er noget man kan have for lidt fokus på.