Evaluering 2016-2017

I dette skoleår har der været fokuspunkter på:

  • Sprog
  • Trivsel
  • Medbestemmelse

Disse punkter er taget fra Undervisningsmiljøvurdering fra 2014.

 

Der er blevet arbejdet med sprog og trivsel på 2 særlige trivselsdage, samt den ugentlige trivselstime mandag morgen.

Medbestemmelsen er noget der altid er oppe, det kan være når der skal spilles skulespil, emner til emneuger, særlige tiltag i klasserne - kort sagt så forsøger vi at inddrage eleverne i rigtig mange beslutninger, så de dermed også oplever et ejerskab for Hover-Torsted Friskole.

 

I efteråret 2017 vil der blive udarbejdet en nu Undervisningsmiljøvurdering.