Strategi for undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Hover-Torsted Friskole Skoleåret 2019-2020

Vi arbejder fortsat ud fra den UMV der blev lavet i 2017 - se her

I foråret 2020 vil der blive udarbejdet en ny UMV.