VEDTÆGTER for den selvejende institution HOVER-TORSTED FRISKOLE

(Klik på ovenstående link for at se vedtægter for Hover-Torsted Friskole)

Offentliggjort på Hover-Torsted Friskoles hjemmeside den 11. september 2019, men godkendt på en generalforsamling den 28. juni 2019.