VEDTÆGTER for den selvejende institution HOVER-TORSTED FRISKOLE

(Klik på ovenstående link for at se vedtægter for Hover-Torsted Friskole)

Offentliggjort på Hover-Torsted Friskoles hjemmeside den 24. marts 2017, men godkendt på en generalforsamling den 24. august 2016.