På Hover-Torsted Friskole går faglighed og fællesskab hånd i hånd - og vi krydrer den daglige undervisning med bevægelse og kreative fag.

Friskolens faglige niveau matcher fuldt ud folkeskolens niveau - men vi gør tingene lidt anderledes for at styrke den enkelte elevs faglige niveau. Eksempelvis foregår undervisningen på skolen i 'klasser' på tværs af klassetrinnene. På den måde opnår vi at kunne drage nytte af - og tage bedre hånd om - elevernes forskellige faglige niveauer.

Vi bruger skolens skønne omkringliggende natur - og lokalsamfundet - til at bringe bevægelse, afveksling og aktualitet ind i undervisningen. Ligesom det er en fast del af hverdagen på Hover-Torsted Friskole, at eleverne i fællesskab ser og forholder sig til nyheder fra 'den store verden'.

På skolen er vi bevidste om, at afvekslende og kreativ undervisning styrker den enkelte elevs indlæring, da denne form for undervisning anerkender, at børn er og lærer forskelligt. Kreative fag er derfor en vigtig og naturlig del, når vi på Hover-Torsted Friskole afholder emneuger, teateruger, trivsel- og fagdage.