På Hover-Torsted Friskole værner vi om fællesskabet på tværs af klassetrinnene og 'den gode tone' - også mellem lærer og elever

Eleverne på skolen har et rigtig godt fællesskab, og de større elever udviser stor ansvarlighed for de opgaver de får - og er gode til at tage sig af de yngre elever og sørge for, at alle er en del af fællesskabet.

Hverdagen på Hover-Torsted Friskole byder blandt meget andet på summemøder og morgensamling med fællessang. Det særlige ved disse aktiviteter er, at det er eleverne selv, der har ansvaret for planlægning og afvikling.

Vi kalder det elevdemokrati, og vi ser det som en del af en demokratisk udviklingsproces, der er med til at styrke børnenes udvikling og selvstændighed - og deres ansvarlighed over for andre.

Eleverne på Hover-Torsted Friskole vil erfare, at det at være selvdeltagende i dagligdagen på skolen styrker deres udvikling såvel socialt som fagligt - og at de bliver rost og anerkendt for at være, den de er.