Hover-Torsted er en uafhængig,selvejende uddannselsesinstitution i Ringkøbing-Skjern kommune.

Bestyrelsen på friskolen er valgt ved en demokratisk afstemning, sammensat af repræsentanter fra forældrekredsen ved den årlige generalforsamling. Den består af 7 medlemmer, som holder møde med friskolens leder og en lærerrepræsentant ca. en gang om måneden.

Bestyrelsens opgaver og beføjeelser er vedtaget og beskrevet i skolens vedtægter.

Bestyrelsen har den endelige myndighed, samt ansvaret for skolens drift og økonomi.

I øjeblikket består bestyrelsen af følgende:

Formand

Anna-Marie Kristensen

Næstformand

Helle Andreassen

Sekretær

Rine Bakkestrøm

Kasser

Michael Ahm 

PR

Rine Bakkestrøm

Praktisk udvalg

Michael Ahm (+ kontakt til "Bus")

Rudy Mikkelsen (+ fyransvarlig, tømning af jerncontainer)

Michael Jeppesen (+ IT ansvarlig)

Poul Sørensen (+ kontakt til Støtteforeningen samt fyransvarlig)