Skolepenge

Beløbet fastsættes en gang om året af bestyrelsen og udgør p.t. kr. 1100,- for første barn, 250 kr. for andet barn og 3. barn gratis. Betaling skal ske månedsvis forud, men kan også ske forud for en længere periode. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig PBS.

Ved indskrivning betales et indmeldsesgebyr på 1000 kr. De vil så blive modregnet i skolepengene for september det år barnet starter i skolen. Møder barnet ikke op til første skoledag, vil indmeldelsesbegyret ikke blive tilbagebetalt.