I indmeldelsespapirerne skal forældrene give tilladelse til, at et barn må forlade skolens område.

 

På Hover-Torsted Friskole vil det med at forlade skolens område være i forbindelse med;

  • Løb og gå ture i skoven
  • Ekskusioner ud af huset
  • Lejrture

- alt sammen i forbindelse med undervisningen.