På Hover Torsted Friskole følger vi Fælles forenklede mål, men tilbyder derudover flere kreative fag end i den almindelige folkeskole. Du kan læse om det enkelte fag ved at klikke på faget i skoleskemaet nedenunder.

Skolens fag
Dansk Matematik Sløjd Fortælling Studietid
Engelsk Natur & Teknologi Billedkunst Trivsel Musik
Tysk Fysik Idræt Special undervisning Geografi
Faglig evaluering Biologi Nyheder Fagdag Emneuge