Dagsstruktur

 • Kl. 7.15 Skolen åbner
 • Kl. 8.05 Hoverbørn ankommer med bussen
 • Kl. 8.15 Morgensang, fadervor og beskeder
 • Kl. 8.30 Fortælling, trivsel eller nyheder

Herefter fortsætter dagen med 30, 45 og 60-minutters lektioner.
Skoledagen afsluttes kl. 12.30 eller 14.15.

Ringetider

 • Kl. 8.15 Morgensang
 • Kl. 8.30 Fortælling, trivsel eller nyheder
 • kl. 8.50 Læsebånd
 • Kl. 9.00 1. time
 • Kl. 10.00 Udefrikvarter
 • Kl. 10.15 2. time
 • kl. 10.45 3. time
 • Kl. 10.45 Studietid
 • Kl. 11.15 Spisefrikvarter
 • Kl. 11.45 4. time
 • Kl. 12.30 Frikvarter - Skoledagen slutter for nogens vedkommende
 • kl. 12.45 5. time
 • Kl. 14.35 Skoledagen er slut

Bustider

Transport til og fra skole foregår med bus fra opsamlingssteder. Alle elever får et buskort, som betales af skolen.

Vi benytter rute 518 - Tim-Torsted - Grønbjerg - Hover - Torsted - Kronheden - Tim (se bustiderne på www.rksk.dk)

Mælkeordning

Der er mulighed for at få skolemælk dagligt. Mælken bestilles og betales på nette gennem Mejeriernes Skolemælksordning. www.skolemaelk.dk Det er muligt at rette i sin bestilling løbende. Mælken leveres hver mandag til skolen fra Spar Købmanden i Ørnhøj. På skolen opbevares mælken i køleskab leveret af Skolemælksordningen.

Madordning

En gang om ugen kan eleverne bestille mad. Maden bliver leveret af Lem hallen. Man bestiller for en periode af gangen (september - januar og januar - juni).

 

Fri fra skole 

Det er vigtigt, at vi får besked på skolen, hvis et barn af en eller anden grund skal have fri en dag eller hvis der opstår sygdom.

Send en seddel med barnet, så vi ved hvad der er på færde, eller ring til skolen.

Ring til friskolen kl. 7.15-8.15 og giv besked, hvis der er opstået pludselig sygdom, så barnet ikke kan møde på skolen.

Da de fleste af børnene skal med bus, kan vi umuligt vide, om der er sket noget undervejs, hvis de ikke er med bussen.

Har vi intet hørt, kontakter vi forældrene pr. telefon.